Dijital dönüşüm ile hayatımıza giren e-fatura ve e-Arşiv kavramları, birbirine benzer yanları olsa da değişiklikleri de bulunur. Gelin Ankara Muhasebe ile beraber bu kavramlara yakından bakalım.

E-Fatura Nedir?

Elektronik platformda hazırlanan ve ilgili mükelleflere elektronik olarak iletilebilen fatura türüne e-fatura denir. E-fatura belgesinin matbuu çıktısı alınmaz, GİB’in geliştirdiği özel sunucu ve yazılımlar aracılığı ile gönderilir ve alınır. 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğine binaen 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış kazancı 5 Milyon₺ ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura kullanımını zorunlu hale getirilmiştir. 2022 Mart ayı itibariyle sektörel yelpazesi genişleyen e-fatura e-Arşiv uygulamalarının belirli ciro tutarlarına haiz şirket ve işletmeler için mecburi kılınarak e-Dönüşüm yapısının Türkiye’de genişletilmesi hedeflenmiştir. 2022 Mart ayı itibariyle genişletilen ve birtakım değişikliklere gidilen düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak senelik cirolarından bağımsız bir halde belirlenmiş bazı iş faaliyetlerinde bulunan firmalar için de e-fatura kullanımı zorunlu kılınacaktır.

E-Arşiv Nedir?

E-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ile şahıslara elektronik ortamlardan fatura gönderilip-alınması ve saklanmasına fırsat sunan uygulamaya ise e-Arşiv denir. GİB’e göre sadece arşivlenen e-Arşiv faturalarının raporlaması yapılmaktadır. E-Fatura kullanan bütün mükelleflerin e-Arşiv kullanma zorunluluğu mevcuttur. Öte yandan ise 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturulan faturaların vergiler dâhil toplam tutarının 30 Bin₺’yi aşması durumunda bu faturaların e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi ise zorunlu hâle getirilmiştir.

Ankara Muhasebe

Ankara’da muhasebe hizmetleri ve güvenirliliği ile tanınmış Ankara Muhasebeci; muhasebe, müşavirlik, e-dönüşüm ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

E-Arşiv Faturası ile E-fatura Arasındaki Farklar Nedir?

E-Arşiv faturası da tıpkı E-Faturaya benzer bir şekilde elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen ve alınan bir uygulamadır. E-Fatura, yalnızca e-Fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilebilir. Görsel olarak E-Fatura ve E-Arşiv Faturası arasında belirgin farklar yoktur, ancak kapsamları ve süreçleri açısından birbirinden farklıdırlar. E-fatura ve E-Arşiv Fatura arasındaki temel farklar aşağıdaki gibidir:

E-Fatura ile yalnızca kurumlar arası faturalandırma yapılabilir.
E-Faturada tüm işlemler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca mecburi olarak ön kontrolden geçmektedir.
E-Fatura, sadece E-Fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile belirlenen firmalar için E-Fatura işlemleri zorunludur. E-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle E-Fatura sistemine başvuru yapabilirler ve kullanıma geçebilirler.
E-Arşiv Faturası, E-Fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalar olup bu faturalar, GİB e-Arşiv portal veya firmaların bilişim sistemlerine entegre E-Arşiv uygulamasının sistemi aracılığı ile gönderilir ve saklanır.
E-Arşiv Faturasını, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan E-Ticaret web siteleri gönderebilir. 2019 senesinde ise bir tek E-Ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin ise E-Arşiv uygulamasını kullanması zorunlu olmuştur.
E-Arşiv uygulamasını kullanmak için E-Fatura sistemine dâhil olmak zorunluluğu mevcuttur.
E-Fatura sistemine dâhil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir ve bu uygulamayı da kullanabilir.

Sizlerde Ankara Muhasebeci ile çalışmak bu kolaylıklardan faydalanmak ve ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Okumaya devam et.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

Tıkla Ara!

*Çekinmeden arayabilirsiniz…