Ankara Muhasebeci ile şirket kurmak çok kolay.

Ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

Bağımsız Denetim

İşlemlerin ve muhasebenin amaçları doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılması ve inelenmesidir; hata ve hilelerin önlenmesidir; Denetlenen kurumun veya işletmenin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve önerilerde bulunulmasıdır. Kurumun veya işletmenin sürekliliği ve mali durum hakkında güvenirlik ve işlem sağlanmasıdır.
Bağımsız denetim, kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerinin uygunluğunun ya da uygunsuzluğunun denetlenmesi, araştırılmasıdır.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

bize sorun!

Türkiye’nin her yerinden…