Ankara Muhasebeci ile şirket kurmak çok kolay.

Ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

Defter Tutulması

Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu’na göre ticari faaliyet gösteren her işletme mecburi olarak muhasebe defteri tutmak zorundadır. Muhasebe defterlerini tutmayan, gerekli zamanlarda defterleri tutarak elde ettiği mali veri ve göstergeleri bildirim ve bildirge aracılığıyla Maliye’ye bildirmeyen firmalar ağır yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar.

Muhasebe Defteri Tutulması: Son teknolojik ve sanal yenilikler ile birlikte, muhasebe kayıtlarının dijital ortamlara aktarımı artmış, işletmelerin finansal yapıları da bu bağlamda şeffaf duruma gelmiştir. Bu netice ile, etkin olarak kullanılan muhasebe sistemi, muhasebe defterlerinizin düzenli ve verimli bir şekilde tutulmasına katkı sağlayacak, oluşabilecek mali risklere karşı işletmenizi koruyacaktır. Bunlarla beraber olarak, kayıt disiplini var olan muhasebe defterleri, işletmenizin finansal sağlığı hakkında ihtiyacınız olacak verilere anında ulaşmanızı sağlayacak ve işletmeniz in finansal yapısı için daha net kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

İşletmemiz, düşük ölçekli şahıs şirketlerinden, uluslararası faaliyet gösteren çok uluslu firmalara kadar, işletme tipi ve yapısı ayırt etmeden, muhasebe defterlerinin tutulması, finansal raporların hazırlanması, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gerekli bildirimlerin hazırlanması konularında hizmet verebilecek, deneyim, teknoloji, eğitimli personel gücüne sahiptir.

Vergi mükellefi olan her firmanın, muhasebe muhasebe defteri tutma işlemlerini teknolojik yapımız ile son dere gizlilik standartları altında tutuyoruz. Lüzumlu vergi bildirimlerini tarafınıza iletip, firmanıza ait finansal raporları düzenli bir şekilde sizlere iletiyoruz.
Firmanızın talep etmesi hallerinde ise; mükelleflerimizin, kendi işletme bünyesinde bu işlemleri gerçekleştirerek etkin ve yetkin bir muhasebe defter tutma altyapısı hazırlıyoruz. Kendi işletmesi bünyesinde, muhasebe sistemini takip edecek personel kadroları için de eğitimler veriyoruz.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

bize sorun!

Türkiye’nin her yerinden…