Şahıs Şirketi

 • İmza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, şirketin yasal adresi.

 • Şirket tescili yapılır.

 • Vergi numarasının alınması için başvuru yapılır.

 • Yoklama tutanağı düzenlenir.

 • Vergi numarası alınır.

 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.

 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.

 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.

 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.

 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.

 • SGK işlemleri yapıır.

 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Limited Şirketi

 • Şirket kuruluşu için gerekli belgelerin toplanması

 • Limited şirket için ana sözleşme hazırlanması.

 • Vergi ve Banka Süreçleri.

 • Ticaret siciline kayıt.

 • Vekalet ve beyanname aşaması.

 • Vergi dairesi bildirimi.

 • Oda ve belediye işlemleri.

Anonim Şirketi

 • Esas sözleşmenin hazırlanması.

 • Noter onay işlemlerinin yapılması.

 • Esas sözleşmenin ticaret sicilde onaylanması.

 • Potansiyel vergi numarasının alınması.

 • Bankaya sermayenin ilgili tutarının yatırılması.

 • Kuruluş için gereken evrakların ticaret sicile iletilmesi.

 • Vergi dairesine açılış bildiriminin yapılması.

 • İlgili oda kaydının yapılması.

Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir.
Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra mersis sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır. Sürecin devamında bankaya gidilerek sermayenin ¼’ü yatırılır ve ilgili belgeler ticaret sicile iletilir.
Ticaret odası gerekli defterleri oluşturarak kuruluşu tamamlar. Ticaret odası işlemlerinin ardından şirket kuruluşu ilgili vergi dairesine bildirilir ve son olarak gerekiyorsa ilgili mesleki vb. odaya kayıt yapılır.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

bize sorun!

Türkiye’nin her yerinden…